Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Inna Thil Tmi:n ylläpitämä verkkopalveluiden käyttäjä- ja asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Inna Thil
Mäntyveräjäntie 3 D 36, 36200 Kangasala

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Inna Thil Tmi:n verkkopalveluiden Käyttäjän suostumuksella tapahtuva Oman elämäni luoja -sivuston verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, laskutuksen toteuttamiseen ja maksuvalvontaan. Käyttäjältä saadut tiedot jäävät verkkokaupan tietokantaan ja niitä säilytetään niin kauan kuin Oman elämäni luoja on olemassa. Sinulla on kuitenkin oikeus pyytää poistamaan tietosi koska tahansa.

Sähköpostiosoitteita käytetään markkinointiin ja asiakassuhteiden ylläpitoon silloin, kun Käyttäjä on erikseen ilmaissut suostumuksensa sähköpostimarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tilaushistoria
Muut Käyttäjän antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Oman elämäni luojan omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot kerätään Käyttäjältä tilausten tai rekisteröitymisen yhteydessä tai internetissä jaettavan ilmaisen sisällön, kuten esimerkiksi webinaarin tai e-kirjan, tilaamisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen henkilön kirjallista suostumista muutoin kuin henkilötietolain sallimissa erikoistauksissa ja laskujen perinnän toteuttamista varten. Missään tapauksessa Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi-, mielipide, tai markkinatutkimustarkoituksiin Suomen henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

EVÄSTEET
Käytämme evästeitä ohjataksemme käyttäjiä sisältöihin, jotka heitä todennäköisesti eniten kiinnostavat. Käytössä oleva eväste on Facebook-pikseli.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käyttämät palvelimet ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Käyttäjä voi täyttää kaikki rekisteriä koskevat Internet-lomakkeet käyttäen SSL-salauksella suojattua verkkoliikennettä.

REKISTERÖITYJEN KÄYTTÄJIEN OIKEUDET
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteriin kuuluvilla asiakkailla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja asiakkaasta itsestään on tallennettu palveluun. Allekirjoitettu kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää tämän rekisteriselosteen alla olevaan postiosoitteen.

Rekisteriin kuuluvilla asiakkailla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Allekirjoitettu kirjallinen tietojenpoistopyyntö tulee lähettää tämän rekisteriselosteen alla olevaan postiosoitteen.

Uutiskirjeen osalta käyttäjä voi erota postituslistalta klikkaamalla minkä tahansa saamansa uutiskirjeen alareunassa olevaa Eroa listalta -linkkiä.

Inna Thil, Mäntyveräjäntie 3 D 36, 36200 Kangasala.

Päivitetty 15.5.2020