Syvä ja kestävä onnellisuus syntyy näiden kahden asian tasapainosta

Kaipaatko sinä syvää, aitoa ja kestävää onnellisuutta ja haluatko tietää, miten voit luoda sitä omaan elämääsi?

Haluatko tietää, kuinka paljon onnellisuudestasi on omissa käsissäsi, ja mitkä ovat tehokkaimmat tavat syventää onnellisuuttasi päivä päivältä ja vuosi vuodelta?

Onnellisuutta on tutkittu paljon, ja vaikka olen alkanut perehtyä onnellisuustutkimukseen, kerron tässä artikkelissa enimmäkseen asioista, jotka auttoivat minua tulemaan syvästi onnelliseksi vaikean masennuksen ja pitkään jatkuneen uupumuksen jälkeen.

Näitä asioita en löytänyt virallisen onnellisuustutkimuksen avulla, vaan oman henkilökohtaisen onnellisuuslöytöretkeni kautta.

Tuon jonkin verran mukaan myös tieteellistä näkökulmaa siihen, miksi löytämäni asiat lisäävät onnellisuutta.

Tämä artikkeli ei ole lyhyt, ja se on täysin tarkoituksellista.

Tavoitteeni on, että tämän artikkelin lukeminen ei tuo sinulle parin minuutin viihdykettä, vaan todella auttaa sinua ymmärtämään, mitä voit tehdä kokeaksesi syvää ja kestävää onnellisuutta omassa elämässäsi.

Tämä artikkeli on sinulle, jos onnellisuus on sinulle keskeinen unelma tai päämäärä, ja jos olet valmis työskentelemään oman onnellisuutesi eteen.

Tämä artikkeli EI ole sinulle, jos etsit pikatietä onneen. Sellaista en ole löytänyt, joten sellaista minulla ei ole tarjottavana.

Käsittelen tässä artikkelissa mm. seuraavia asioita:

  • Mitä onnellisuus on
  • Miten paljon voit vaikuttaa omaan onnellisuuteesi
  • Miten onnellisuuteen EI kannata pyrkiä
  • Kaksi asiaa, joiden yhdistelmä synnyttää syvää ja kestävää onnellisuutta

 

Mitä onnellisuus on

Onnellisuus on yksilöllinen kokemus. Minun tapani kokea onnellisuutta on varmasti erilainen kuin sinun tapasi.

Silti on olemassa joitain yhteisiä suuntaviivoja, joiden avulla tiedämme puhuvamme samasta asiasta.

Ensimmäiseksi onnellisuudesta tulee varmasti mieleen onnen tunne.

Se syvä ja kokonaisvaltainen tunne, joka valtaa sinut esimerkiksi silloin, kun heräät vastarakastuneena uuden kumppanisi vierestä.

Syvä ja kokonaisvaltainen onnellisuuden tunne on jotain uskomattoman ihanaa. Kukapa ei haluaisi tuntea sitä useammin?

Tunteet ovat kuitenkin luonteeltaan ohimeneviä. Ne tulevat ja menevät. Aivotutkija Gillian Taylor on sanonut, että tunne kulkee ihmisen lävitse puolessatoista minuutissa.

Onnellisuus on kuitenkin onneksi paljon enemmän kuin tunnetta.

Englanninkielisen Wikipedian mukaan onnellisuudella tarkoitetaan yleistä tyytyväisyyttä omaan elämään ja subjektiivista hyvinvointia.

Itse olen kokenut onnellisuuden kantavana voimana, joka tuo hyvinä aikoina arkeen paljon iloa, hyvää oloa ja keveyttä, ja joka auttaa selviämään vaikeista ajoista ja haasteista.

Suomenkielinen Wikipedia kertoo, että psykologi David Myersin määritelmän mukaan

”onnellisuus on läpitunkeva tunne, että elämä on hyvää”.

Koska onnellisuus on kuitenkin pysyvämpää ja kokonaisvaltaisempaa kuin tunne, ilmaisisin asian niin, että

”onnellisuus on läpitunkeva kokemus siitä, että elämä on hyvää”.

 

 

 

Voiko jokainen tulla onnelliseksi?

Sanotaan, että onnen lähde on jokaisen ihmisen sisällä.

Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, ja onko se todella totta?

Tutkimusten mukaan geenit määrittelevät viisikymmentä prosenttia ihmisen onnellisuudesta.

Kymmenen prosenttia onnellisuudesta syntyy olosuhteista, ja loput 40% onnellisuudesta tulee muista asioista.

Tämä tarkoittaisi sitä, että toiset ihmiset ovat lähtökohtaisesti onnellisempia kuin toiset.

Ketään ei silti ole geenien ja olosuhteiden perusteella tuomittu elinikäiseen onnettomuuteen, vaan jokainen voi vaikuttaa onnellisuuteensa vähintään neljäkymmentäprosenttisesti.

Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet myös, että omiin geeneihinsä voi vaikuttaa monella tavalla.

Erään vuosia sitten katsomani dokumentin mukaan Herbert Bensonin tutkimuksissa on käynyt ilmi, että meditointi aktivoi 2200 geeniä, jotka mm. laskevat stressitasoa.

Stressitason laskeminen vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyväksi ihminen kokee elämän.

En ole perehtynyt näihin tutkimuksiin vielä sen tarkemmin, mutta halusin nostaa esiin tutkitun tosiasian, että ihminen voi itse jossain määrin vaikuttaa omiin geeneihinsä.

Olosuhteet eivät myöskään ole täysin ihmisen oman vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Onnellisuustutkimuksissa olosuhteiksi katsotaan esimerkiksi siviilisääty, ammatti ja tulotaso. Nämä ovat asioita, joihin ihminen pystyy monessa tapauksessa itse vaikuttamaan.

Minä olen esimerkiksi muuttanut kaikki kolme yllä mainittua sen jälkeen, kun aloin tietoisesti luoda itselleni onnellista elämää.

On siis mahdollista, että pystyt vaikuttamaan onnellisuuteesi jopa enemmän kuin neljäkymmentäprosenttisesti.

Varmaa joka tapauksessa on, että sinäkin voit tulla hyvinkin onnelliseksi.

Käydään myöhemmin läpi sitä, mitä ne ”muut asiat” tarkoittavat, jotka vastaavat neljästäkymmenestä prosentista onnellisuudestasi geenien ja olosuhteiden lisäksi.

Sitä ennen mietitään kuitenkin vielä sitä, kannattaako onnellisuutta tavoitella.

 

Kannattaako onnellisuuteen pyrkiä?

Olemme siis saaneet selville, että vaikka et pystyisi vaikuttamaan onnellisuuteesi sataprosenttisesti, iso osa onnellisuudestasi on omissa käsissäsi.

Tarkoittaako tämä kuitenkaan sitä, että sinun pitäisi ehdottomasti pyrkiä tulemaan onnelliseksi?

Onko onnellisuus itsessään jotain niin hyvää, että se on tavoittelemisen arvoista?

Vastaus voi tuntua täysin ilmeiseltä, mutta asiaa on silti hyvä pohtia.

Jos onnellisuus mielletään läpitunkevaksi kokemukseksi siitä, että elämä on hyvää, on helppo sanoa kyllä, onnellisuuteen kannattaa pyrkiä.

Monet ihmiset joutuvat kuitenkin ns. onnellisuusansaan, joka aiheuttaa heille kärsimystä.

He kuvittelevat onnellisuuden tarkoittavan, että heidän pitäisi tuntea olonsa hyväksi koko ajan. Tällöin onnellisuudesta tulee haitallinen tavoite, koska on inhimillisesti mahdotonta olla koko ajan hyvä olo.

Silloin pyrkimys onnellisuuteen voi jopa vähentää onnellisuutta. Aiheesta lisää artikkelissa Onnellisuus- ja onnettomuusansat.

 

Voiko onnellisuuteen pyrkiä väärällä tavalla?

Kyllä, on täysin mahdollista pyrkiä onnellisuuteen väärällä tavalla.

Väärä ei tässä tarkoita sitä, että pyrkii tulemaan onnelliseksi tavalla, joka ei ole toisten ihmisten mielestä sopivaa. Tavalla, joka esimerkiksi rikkoo ympärilläsi olevien ihmisten turvarakennelmia, ja tuntuu heidän mielestään siksi uhkaavalta.

Väärä tapa pyrkiä onnellisuuteen on sellainen, joka ei tuota toivottua tulosta.

Monet uskovat, että onnellisuus tulee jonkun ulkoisen asian kautta, esimerkiksi työpaikan tai parisuhteen tai tietyn elintason seurauksena.

Tällainen lähestymistapa johtaa kuitenkin hyvin usein pettymykseen.

Vain 10% onnellisuudestasi syntyy olosuhteista.

Eli vaikka esimerkiksi parisuhteella on merkitystä onnellisuutesi kannalta, hyväkään parisuhde ei pysty tuomaan sinulle niin syvää onnellisuutta kuin syvällä sisälläsi kaipaat.

Lisäksi on tyypillistä, että ulkoiset olosuhteet lisäävät onnellisuutta vain lyhytaikaisesti.

Syvä ja kestävä onnellisuus ei siis tule olosuhteita muuttamalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun ei kannata uhrata viittä vuotta elämästäsi saavuttaaksesi tietyn elintason, jonka uskot tekevän sinut onnelliseksi.

Jos viiden vuoden päästä saat toivomasi elintason, se vaikuttaa onnellisuuteesi vähemmän kuin nyt ajattelet.

Tämä on vain esimerkki, ja varmaan tiedätkin, että asia on näin.

Me ihmiset tuppaamme kuitenkin tekemään asioita siitä huolimatta, vaikka tiedämme, että ne eivät toimi.

Nyt on hyvä tilaisuus tiedostaa, uhraatko sinä todellisen mahdollisuuden onnellisuuteen kuvittelemalla, että onnellisuus tulee tulevaisuudessa tietyn unelman tai tavoitteen muodossa.

Mieti elämääsi, tavoitteitasi ja unelmiasi.

Uskotko sinä jollain elämänalueella, että voit olla onnellinen sitten kun…

…sitten kun löydät sen oikean.

…sitten kun puolisosi muuttuu.

…sitten kun tulosi kasvavat.

…sitten kun sinulla on kivempi työ.

…sitten kun sinulla lopultakin on aikaa itsellesi.

Mitä jos onnellisuutesi ei riipu näistä asioista niin paljon kuin olet ajatellut?

Mitä jos ne vaikuttavat onnellisuuteesi jonkin verran, mutta sinun olisi mahdollista olla onnellinen jo ENNEN kuin saavutat mitään noista tai muista tavoitteistasi?

Tiedosta, että vain 10% onnellisuudestasi syntyy ulkoisista olosuhteista.

Sinun ei tarvitse luopua tavoitteistasi ja unelmistasi. Jos kuitenkin odotat jonkun ulkoisen olosuhteen muutoksen tekevän sinut 90-prosenttisen onnelliseksi, kun sen on mahdollista lisätä onnellisuuttasi vain 10%, tulet pettymään.

Tässä vaiheessa tunnustan, että olin viime aikoina ajautunut itse samaan ansaan. Olin alkanut huomaamattani ajatella, että voin olla täysin onnellinen vasta sitten, kun olen saavuttanut tietyn taloudellisen hyvinvoinnin tason.

Nyt muistan taas voivani olla täysin onnellinen jo nyt.

 

Miten luoda läpitunkeva kokemus siitä, että elämä on hyvää

Halutessasi tulla pysyvästi onnelliseksi sinun kannattaa kääntää katseesi siihen 40% onnellisuudesta, joka syntyy ”muista asioista”.

Mitä nämä muut asiat oikein ovat?

Onnellisuus syntyy merkityksen ja mielihyvän tasapainosta

Harvardin professori Tal Ben-Shaharin mukaan onnellisuus syntyy merkityksen ja mielihyvän yhdistelmästä.

Ben-Shaharin määritelmässä merkitys tarkoittaa pitkäaikaista mielihyvää.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ollaksesi onnellinen sinun pitäisi kokea oikeassa suhteessa sekä lyhyt- että pitkäaikaista mielihyvää.

On mahdotonta olla todella onnellinen ja tuntea täyttymystä, jos keskittyy pelkästään mielihyvään.

Yhtä mahdotonta on olla täysin onnellinen, jos keskittyy ainoastaan merkitykseen ja uhraa sen takia tässä hetkessä koetun mielihyvän.

Oma kokemukseni saa minut hyväksymään Tal-Shaharin määritelmän onnellisuuden luomisesta.

Minulla se lähti vuosia sitten unelmien toteuttamisesta.

Unelmat tuovat elämään merkitystä

Sanotaan, että merkitys syntyy omien arvojensa mukaisesta elämästä.

Minä vierastan hiukan sanaa arvot. Se tuntuu minulle jotenkin etäiseltä ja vaikeasti lähestyttävältä.

Sen sijaan koen unelmat todella merkityksellisiksi.

Loppujen lopuksi unelmien ja arvojen välillä ei taida olla kovin suurtakaan eroa.

Saattaa jopa olla, että unelmat antavat konkreettisen muodon arvoillemme.

Arvoissa ja unelmissa on molemmissa kyse oman sisimpänsä kuuntelemisesta ja syvimpien toiveidensa mukaisesta elämästä.

Merkitys tarkoittaa pitkäaikaista mielihyvää.

Se tarkoittaa, että elämällä on itselle mieleinen ja oikealta tuntuva suunta.

Sitä että kokee käyttävänsä elämänsä hyvällä tavalla niin, että elämä ei valu hukkaan.

Merkitys voi tulla monien eri unelmien kautta.

Ihmissuhteet voivat tuoda merkitystä.

Samoin työ, harrastukset, tai esimerkiksi luova toiminta tuovat merkitystä.

Mainitsin aikaisemmin kokemani masennuksen ja uupumuksen. Niistä ja muutamista muista haasteista selviämiseen meni 15 vuotta.

Kolmekymppisenä en ollut vielä päässyt työelämään. Unelmani oli luoda itselleni toimeentulo ihanalla työllä SAMALLA kun toivun uupumuksesta.

Toinen unelmani oli rakkaus, löytää rinnalleni mies, jonka kanssa haluan elää loppuelämän.

Minulle näiden unelmien toteuttaminen oli matka, jossa olin jokaisella askeleella onnellinen, ja onnellisuuteni vain syveni sitä mukaa, kun unelmani tulivat todeksi.

Tämä ei tarkoita, että mukaan ei olisi mahtunut paljon turhautumista, pelkoa, epäonnistumisia ja huonoja päiviä. Onnellisuus ei poista elämän haasteita ja vaikeuksia. Se kuitenkin tekee niiden läpi kulkemisesta helpompaa.

Mielihyvä on tästä hetkestä nauttimista

Toinen kestävän onnellisuuden osatekijä Ben-Shaharin mukaan on mielihyvä.

Unelmat saavat meidät suuntaamaan katseen tulevaisuuteen. Toteuttaessasi unelmiasi luot elämääsi jotain, mitä siinä ei vielä ole.

Tämä saattaa luoda elämään puutteen tunteen, tunteen siitä, että elämä ei ole tarpeeksi hyvää tässä ja nyt.

Silloin saatamme joutua oman ajattelumme ansaan ja jäädä odottamaan, että unelman toteutuminen tekee meidät onnelliseksi.

Elämässä on kuitenkin aina mahdollisuuksia kokea mielihyvää tässä ja nyt. Halutessasi kokea syvää ja kestävää onnellisuutta sinun täytyy opetella huomaamaan ne.

Mitä enemmän koet sekä merkitystä että mielihyvää, sitä onnellisemmaksi tulet.

 

Miten sinun kannattaa lähteä luomaan syvää ja kestävää onnellisuutta

 

Nyt kun tiedät, mitä syvän ja kestävän onnellisuuden luominen vaatii, sinun täytyy vain laittaa nämä asiat käytäntöön.

Helppo juttu, vai mitä;-)

Tavallaan merkityksen ja mielihyvän luominen on aika yksinkertaista, mutta molemmissa on omat haasteensa. Käydäänpä niitä nyt läpi.

Sitä ennen toivon sinun kuitenkin pysähtyvän hetkeksi miettimään, kumpaa sinun kannattaisi keskittyä luomaan elämääsi seuraavien kolmen kuukauden aikana – merkitystä vai mielihyvää.

Luultavasti vastaus tulee välittömästi sisältäsi. Jos näin tapahtuu, luota siihen.

Jos et ole varma, voit pohtia asiaa pidempäänkin.

Käymme nyt läpi hiukan enemmän merkityksen tuomista elämään unelmia toteuttamalla ja sen jälkeen puhumme vielä mielihyvän lisäämisestä elämään tässä ja nyt.

 

Unelmien toteuttamisen haaste

Merkityksen tuominen omaan elämään tarkoittaa unelmien toteuttamista eli omannäköisen elämän luomista.

Se tarkoittaa, että luot tietoisesti elämän, joka tuntuu syvällä sisälläsi sinulle oikealta.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teet työtä josta nautit, ja josta saat sopivaa palkkaa.

Unelmien elämä voi tarkoittaa onnellisen ja sitoutuneen parisuhteen rakentamista.

Se voi tarkoittaa uusien ystävien löytämistä, jonkin upean harrastuksen aloittamista, muuttamista, työnteon vähentämistä, tai ihan mitä tahansa.

Ensimmäinen haaste tässä on, että useimmat ihmiset uskovat unelmien olevan enemmän tai vähemmän mahdottomia.

Jos et usko, että unelmasi voi toteutua, hyvin todennäköisesti et edes yritä toteuttaa sitä. Et tietenkään, koska et halua epäonnistua.

Onnellisuuden kannalta tämä on iso ongelma, koska syvä ja kestävä onnellisuus vaatii sinua elämään merkityksellistä elämää.

Merkityksellinen elämä tarkoittaa usein isoja muutoksia, joiden tekeminen voi tuntua vaikealta.

Isojakin muutoksia voi kuitenkin lähteä tekemään pienin askelin.

 

Toteuta unelmasi tavalla, joka tekee sinut onnelliseksi jo nyt

Kuten olemme jo puhuneet, unelmia voi toteuttaa kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen, ikävä kyllä aika yleinen tapa on ajatella, että onnellisuus tulee vasta silloin, kun unelma toteutuu.

Jos ajattelet näin, uskot, että unelman toteutuminen tekee sinut onnelliseksi.

Näin ei kuitenkaan ole, vaikka unelman toteutuminen lisää onnellisuuttasi.

Onnellisuus ei kuitenkaan tule olosuhteista (unelman toteutumisesta) vaan merkityksellisyydestä.

Toteuttaessasi unelmiasi ja luodessasi omannäköistäsi elämää vietät aikaa itsellesi merkityksellisten asioiden parissa.

Tämä on se, mikä tekee sinut onnelliseksi, ei pelkkä lopputulos.

Jos siis unelmasi on saada enemmän vapautta tehdä asioita, joista nautit ja jotka sytyttävät sinut eloon, yksi mahdollinen tapa pyrkiä toteuttamaan tämä unelma on tehdä ensin töitä hullun lailla ajatellen, että muutaman vuoden päästä sinulla on varaa viettää enemmän vapaa-aikaa.

Tällöin kuljet kohti merkityksellistä päämäärää, mutta et luultavastikaan koe paljoa mielihyvää matkan varrella.

Entä jos et kuitenkaan keksi mitään muuta tapaa toteuttaa unelmasi?

Minä olen oppinut toteuttamaan unelmia tavalla, jossa lähdetään lopputuloksesta. Alussa ei tarvitse tietää tarkkaan, millä tavalla unelma toteutuu.

Ensimmäinen askel on luoda itselleen mahdollisimman kirkas kuva siitä, mitä haluaa. Tämä vaatii itsensä kuuntelemista.

Sinun unelmasi on sinun, ei kenenkään toisen unelma. Se tulee sinun sisältäsi, ja vain sinä voit kertoa, mitä unelmasi sisältää.

On todella tärkeää tiedostaa, mikä omassa unelmassasi tuo sinulle merkitystä.

Jos unelmoit elämänkumppanista, haluat tulevalta kumppaniltasi varmasti kaikenlaista.

Haluat miellyttävän näköisen kumppanin, jolla on hyvä huumorintaju, ja joka on romanttinen ja tuo sinulle punaisia ruusuja ystävänpäivänä.

Kaikki nämä asiat ovat ihania ja kukapa nainen ei toivoisi sellaista. Ne liittyvät kuitenkin mielihyvään.

Merkitykselliseksi suhde muodostuu vasta silloin, kun se vastaa syvimpiä toiveitasi, niitä asioita, joita ilman et voi tuntea suhteessa täyttymystä.

Merkitystä parisuhteeseen saattaa tuoda esimerkiksi syvä rakkaus ja sitoutuminen, läheisyys ja jakaminen, turva ja luottamus ja kestävä intohimo.

Kun sinulla on selkeä kuva siitä mitä syvällä sisälläsi haluat ja mikä tuo sinulle merkitystä, ala kuvitella, millaista elämäsi on, kun unelmasi on jo toteutunut.

Kun näet ja tunnet syvällä sisälläsi, että unelmasi on jo toteutunut, olotilasi muuttuu, ja alat nähdä mahdollisuuksia toteuttaa unelmasi.

Kun näet mahdollisuuksia, innostut. Alat toteuttaa unelmaasi ilolla. Tämä on hyvin erilainen tapa toteuttaa unelmia kuin se, että voit tulla onnelliseksi vasta kun unelmasi on toteutunut.

Tätä unelmien toteuttamisen tapaa kutsutaan manifestoinniksi. Vaikka olen pitänyt itseäni aikaisemmin manifestointimentorina, epäröin nykyään käyttää manifestointi-sanaa, koska monet ihmiset tarkoittavat sillä eri asiaa kuin minä.

Puhuessani manifestoinnista en tarkoita vetovoiman lakia tai enkeleitä tai mitään muutakaan yliluonnollista.

Tarkoitan manifestoinnilla jokaisen meidän sisällä olevaa luontaista luomiskykyä, joka on jatkuvasti toiminnassa omien ajatustemme, tunteidemme, sanojemme ja tekojemme kautta.

3 unelman toteuttamisen apuvälinettä

Olen havainnut unelmien toteuttamisessa toimivaksi prosessin, jossa korostuu kolme asiaa:

1) Visualisointi

Tämä tarkoittaa sitä, mistä äsken puhuimme eli sitä että luot mahdollisimman elävän mielikuvan siitä, että unelmasi on jo toteutunut.

2) Tunnetyöskentely

Kun lisäät visualisointiin voimakkaita positiivisia tunteita kuten iloa, onnellisuutta ja kiitollisuutta siitä, että unelmasi on jo toteutunut, alat tallentaa unelmaasi alitajuntaasi. Kun teet tätä toistuvasti riittävän paljon, alat nähdä unelmasi eri valossa kuin ennen. Alat uskoa unelmaasi ja nähdä erilaisia tapoja ottaa askeleita sitä kohti.

3) Konkreettinen toiminta

Unelma toteutuu vasta, kun otat konkreettisia askeleita sen toteuttamiseksi. Visualisoidessasi säännöllisesti niin, että tunnet samalla positiivisia unelmaan liittyviä tunteita, saat ideoita, jotka sinun täytyy laittaa täytäntöön. Muuten unelmasi ei etene.

Yksi parhaista kokemuksista on, kun oman toiminnan seurauksena asiat menevät eteenpäin ja unelmasi alkaa kuin alkaakin tulla todeksi.

Unelman toteuttamiseen liittyy muutakin, mutta näiden kolmen avulla pääsee jo pitkälle.

 

Mielihyvän kokemisen haaste: syvä onnellisuus vaatii aivoissa vallitsevan kielteisen vinouman kumoamista

Elämäni alkoi muuttua parempaan sinä hetkenä, jolloin tajusin, että voin vaikuttaa elämääni ja onnellisuuteeni omilla ajatuksillani.

Tutustuin jo parikymppisenä positiiviseen ajatteluun, ja siitä tuli samaan aikaan sekä vapauden ja onnellisuuden lähde että ahdistava pakkopaita, josta kaipasin kipeästi vapauteen.

Positiivinen ajattelu auttaa kokemaan mielihyvää tässä hetkessä.

Minua alkoi kuitenkin ahdistaa ajattelutapa, että minulla ei saisi olla yhtään negatiivisia ajatuksia tai tunteita.

Minua ärsytti suunnattomasti aina, kun minua kehotettiin ajattelemaan positiivisesti silloin, kun en pystynyt siihen.

Vähän aikaa kuvittelin, että minussa on jotain vikaa, koska en pysty ajattelemaan positiivisesti 24/7.

Sitten vain yksinkertaisesti hylkäsin jatkuvan positiivisen ajattelun vaatimuksen.

Myöhemmin törmäsin neuropsykologi ja meditaatio-opettaja Rick Hansonin työhön.

Hanson puhuu aivoissa vallitsevasta kielteisestä vinoumasta, joka saa meidät huomaamaan ja muistamaan ikuisesti kaiken vähänkin negatiivisen ja ohittamaan ja unohtamaan positiivisen.

Nostan kielteisen vinouman esiin tässä siksi, että se estää meitä kokemasta mielihyvää.

Kielteisen vinouman takia emme huomaa kuin murto-osan päivän aikana tapahtuvista positiivisista asioista, ja siitäkin minkä huomaamme, unohdamme suurimman osan.

Aiheesta lisää postauksessa 8 tapaa joilla kielteinen vinouma estää sinua olemasta onnellinen.

Halutessasi kokea enemmän mielihyvää tässä hetkessä sinun on siis kumottava aivoissasi vallitseva kielteinen vinouma.

Voi kuulostaa vaikealta tai jopa mahdottomalta, mutta ei se itse asiassa ole.

Aivomme ovat plastiset eli ne muokkautuvat koko ajan uudestaan koko elämämme ajan.

Voimme omalla tietoisella työskentelyllä alkaa kumota kielteistä vinoumaa ja saada aivot huomaamaan ja muistamaan myös positiviiset asiat ja kokemukset. Tämä lisää valtavasti mielihyvän kokemuksia, mikä auttaa lisäämään onnellisuutta.

Lue myös: Helppo ja nopea tapa katkaista negatiiviset ajatukset

 

Hyvän vastaanottamisen tekniikka

Rick Hanson opettaa kumoamaan aivojen kielteisen vinouman hyvän vastaanottamiseksi kutsutun tekniikan avulla.

Hyvän vastaanottamisen tekniikka perustuu uusimpaan aivotutkimukseen ja siihen, millä tavalla aivot rekisteröivät positiivisia kokemuksia ja tallentavat ne alitajuntaan.

Hyvän vastaanottaminen koostuu neljästä askeleesta, mutta opetan tässä niistä kaksi, koska kolmas ja neljäs eivät ole välttämättömiä mielihyvän kokemisen kannalta.

Hyvän vastaanottamista voi käyttää monella eri tavalla, mutta puhun siitä tässä siitä näkökulmasta, miten voit kokea enemmän mielihyvää arjen keskellä.

Hyvän vastaanottamisen askeleet:

1) Huomaa hyvä kokemus

Sinulla on päivän aikana lukemattomia hyviä kokemuksia, mutta kielteisen vinouman takia et kiinnitä useimpiin huomiota, tai ohitat ne nopeasti, eivätkä ne jää pitkäkestoiseen muistiisi.

Ensimmäinen askel kielteisen vinouman kumoamisessa on alkaa kiinnittää huomiota hyviin kokemuksiin, joita tapahtuu päivän aikana.

2) Syvennä hyvää kokemusta

Kun olet kiinnittänyt huomiota hyvään kokemukseen, toinen askel auttaa aivojasi todella rekisteröimään sen.

Tämä tapahtuu syventämällä hyvää kokemusta ja tekemällä siitä tietoisesti entistä rikkaamman ja kokonaisvaltaisemman.

Hyvän kokemuksen syventäminen tarkoittaa sitä, että annat itsesi kokea hyvän kokemuksen kaikin mahdollisin aistein.

Hyvän kokemuksen syventäminen tarkoittaa myös tunteiden mukaan tuomista kokemukseen.

Mitä syvempi positiivinen tunne sinulla on hyvän kokemuksen aikana, sitä helpommin aivot rekisteröivät kokemuksen.

Mitä paremmin aivot rekisteröivät hyvän kokemuksen, sitä enemmän mielihyvää kokemus sinulle tuottaa.

Mitkä ovat hyviä kokemuksia

Hyvä kokemus voi olla mitä tahansa, mitä koet päivän aikana. Se voi olla maukas aamupala, pieni kävelylenkki koiran kanssa, kohtaaminen perheenjäsenen kanssa, onnistuminen työtehtävän suorittamisessa jne.

Rick Hanson muistuttaa, että hyvä kokemus, jonka usein ohitamme on se, että meillä on riittävästi happea jota hengittää.

Miten tästä eteenpäin?

Sinulla on nyt melko selkeä käsitys siitä, miten voit alkaa luoda tai syventää omaa onnellisuuttasi.

Kysymys kuuluukin, miten aiot hyödyntää tätä tietoa.

Aiotko todella laittaa sen käytäntöön alkamalla toteuttaa unelmiasi tai harjoitella hyvän vastaanottamista joka päivä?

Lue myös:
Syvemmälle onnellisuuteen osa 1 – Mielihyvä onnellisuuden osatekijänä
Unelman toteuttamisen 4 vaihetta
Helppo ja nopea tapa katkaista negatiiviset ajatukset
Onnellinen negatiivisesta mielestäni huolimatta

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *